Пране на килими

На място във фабриката: 2.00 лв./кг
Вземане от адрес на клиента: 2.60 лв./кг

Пране на китеници, одеяла и пердета

На място във фабриката: 2.49 лв./кг
Вземане от адрес на клиента: 2.99 лв./кг

 

При вземане от адрес на клиента минимална стойност на поръчката – 25 лв.